Rozwój polskich i niemieckich centrów przemysłowych - MAPA MULTIMEDIALNA
Centralna część Zagłębia Ruhry
Zachodnia i środkowa część GOP-u