Rozwój polskich i niemieckich centrów przemysłowych - Mapa Referencyjna
Centralna część Zagłębia Ruhry
Zachodnia i środkowa część GOP-u