Kulturowo-krajobrazowy rozwój polskich i niemieckich ośrodków przemysłowych: Górnośląski Okręg Przemysłowy i Zagłębie Ruhry
Mapy Administracyjne
Mapy Statystyczne
Mapy Multimedialne
Mapy Referencyjne
Mapy Ogólnogeograficzne
Wykresy
Mapy Topograficzne
Legenda
Gefördert aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung
Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki